သတင်းအချက်အလက်များ

လူနေအိမ်အဆင့်
အိပ်ခန်းအနေအထား
ဧရိယာစတုရန်းပေ
ဧရိယာစတုရန်းပေ
Price psf (USD)
Price psf (USD)
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်
Ext: 
ဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ်
လိပ်စာ