ကြယ်စင်အိမ်ရာ ငှားရမ်းမှုများ

# အိပ်ခန်း

အိမ်ခြံမြေ ခု တွေ့ရှိပါသည်။

Type A ၊ ကြယ်စင်အိမ်ရာ
ပဲခူးမြစ်ကမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိသော ကြယ်စင်အိမ်ရာသည် အကောင်းမွန်ဆုံးသော လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်ရှိသော မြို့တော် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိသော ဇိမ်ခံပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀န်ဆောင်မှုအဖွဲ့၊ စီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ်၊ ၀ိုင်ဖိုင်အင်တာနက်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများသည် ငှာရမ်းခများတွင် အားလုံးအပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
၁၁၈၅ စတုရန်းပေ အိပ်ခန်း၃ခန်း
Type B ၊ ကြယ်စင်အိမ်ရာ
ပဲခူးမြစ်ကမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိသော ကြယ်စင်အိမ်ရာသည် အကောင်းမွန်ဆုံးသော လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိသော ဇိမ်ခံပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀န်ဆောင်မှုအဖွဲ့၊ စီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ်၊ ၀ိုင်ဖိုင်အင်တာနက်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများ ငှါးရမ်းခများ အားလုံးအပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
၉၀၅ စတုရန်းပေ အိပ်ခန်း၂ခန်း
Type C ၊ ကြယ်စင်အိမ်ရာ
ပဲခူးမြစ်ကမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိသော ကြယ်စင်အိမ်ရာသည် အကောင်းမွန်ဆုံးသော လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်ရှိသော မြို့တော် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိသော ဇိမ်ခံပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀န်ဆောင်မှုအဖွဲ့၊ စီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ်၊ ၀ိုင်ဖိုင်အင်တာနက်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများသည် ငှာရမ်းခများတွင် အားလုံးအပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
၆၂၂ စတုရန်းပေ အိပ်ခန်း၁ခန်း
Type E ၊ ကြယ်စင်အိမ်ရာ
ပဲခူးမြစ်ကမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိသော ကြယ်စင်အိမ်ရာသည် အကောင်းမွန်ဆုံးသော လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိသော ဇိမ်ခံပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀န်ဆောင်မှုအဖွဲ့၊ စီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ်၊ ၀ိုင်ဖိုင်အင်တာနက်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများ ငှာရမ်းခများ အားလုံးအပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
၁၇၅၂ စတုရန်းပေ အိပ်ခန်း၄ခန်းတွဲ(၂ထပ်)
ေအ၅ - ေရကူးကန္

အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
0 စတုရန်းပေ -