ရန်ကုန်အရောင်းခန်းမ

ရန်ကုန်အရောင်းခန်းမ
ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်း
သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သော ဖုန်းနံပါတ် : +၉၅-၉-၇၃၁၁ ၉၅၁၁ ၊ +၉၅-၉-၂၅၂ ၅၈၅ ၈၇၄
ဖုန်းနံပါတ် : +၉၅ ၅၆-၂၃၁၅၀~၃ လိုင်းခွဲ: ၁၁၁၂၊ ၁၁၁၈၊ ၁၁၁၉၊ ၁၁၂၀
အီးမေးလ် : sc.marketing@spa-mm.com

မန္တလေးအရောင်းခန်းမ

မန္တလေးအရောင်းခန်းမ
၆၂လမ်းနှင့်မနော်ဟရီလမ်းထောင့်၊
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
ဖုန်းနံပါတ် : +၉၅ (၂) ၈၂၂ ၀၂
တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သော ဖုန်းနံပါတ် : +၉၅ (၉) ၂၆၅ ၆၆၄ ၂၂၈ ၊
+၉၅ (၉) ၂၆၅ ၆၆၄ ၂၂၉
အီးမေးလ် : sc.mdysales@spa-mm.com

စင်္ကာပူအရောင်းခန်းမ

စင်္ကာပူအရောင်းခန်းမ
အမှတ် #၀၄-၃၉၊ ပင်နီဆူလာပလာဇာ
၁၁၁ North Bridge Road S179098
တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သော ဖုန်းနံပါတ် : ၉၆၇၃ ၆၇၃၁
အရောင်း ရုံးခန်း : ၆၃၃၈ ၀၉၀၀
အီးမေးလ် : condosales_myanmar@yomastrategic.com

Send Email